bản đồ thủ thiêm

Người Thủ Thiêm tiếp tục không đồng tình với kết luận của Thanh tra Chính phủ

2020-11-27 19:48:35
Bác bỏ kết luận của Thanh tra Chính phủ, người dân cho rằng 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ...