Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Kết quả giải quyết khiếu nại ‘5 khu phố 3 phường’ ở Thủ Thiêm

2020-11-27 15:59:40
Sau khi đối chiếu hồ sơ, tài liệu và bản đồ do các bên cung cấp, Thanh tra Chính phủ đã có dự thảo kết quả giải quyết khiếu nại của người dân cho rằng...