ban dat nen
Chuyển nhượng hàng vạn thửa đất nông nghiệp tại Phú Quốc: Ai ‘tiếp tay’?
2020-05-21 10:04:51
Buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân...
Đọc nhiều