Ban Chỉ đạo Trung ương
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vụ kít xét nghiệm Việt Á vào diện theo dõi
2021-12-30 20:24:51
Thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Tập trung lực lượng khẩn trương,...
Đọc nhiều