ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19
Tổng bí thư: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19
2021-06-11 16:34:34
Đó là chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp...
‘Số ca nhiễm tăng nhanh ở TP.HCM không phải điều đáng lo nhất’
2021-05-29 08:26:54
Phó chủ tịch Dương Anh Đức cho rằng phát hiện nhiều F0 cho thấy TP.HCM đang đi đúng hướng. Điều đáng lo là ý thức chưa cao của một số người dân khiến dịch...
Đọc nhiều