Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Thủ tướng phê duyệt nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

2022-02-15 06:08:20
Ngày 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm...