Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Quy hoạch 200 Uỷ viên Trung ương: Nhân dân là nơi thẩm tra quan trọng nhất
2019-10-02 08:44:24
Ông Nguyễn Túc cho rằng nên công khai danh sách 200 Ủy viên Trung ương để nhân dân giám sát vì nhân dân là nơi thẩm tra quan trọng nhất. Cuộc họp của Bộ Chính trị...
Người đứng đầu gương mẫu là giải pháp đột phá để xây dựng Đảng
2018-11-04 09:47:26
Lãnh đạo bằng sự nêu gương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính là giải pháp “đột phá” của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Mới đây, Quy...
Tống Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương
2018-10-25 16:42:11
Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết...
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8
2018-10-02 18:39:29
Toàn văn Thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung...
8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ
2018-05-12 22:11:31
Sáng 12/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc...
Kỳ vọng những quyết sách mới
2018-05-12 22:00:58
Tuần này, hoạt động của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân. Các nội dung...
Phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 7
2018-05-12 15:00:23
Sáng ngày 12/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp phiên bế mạc tại Hội trường. Đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính...
Nhân dân Gia Lai quan tâm tới các nội dung được Trung ương bàn thảo
2018-05-11 18:21:15
Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày 7-12/5, thảo luận ba Đề án liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách...
Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn “cả họ làm quan”
2018-05-09 21:25:19
Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 7-12/5, tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ...
Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, tốt đẹp hơn
2018-05-07 09:37:09
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, trong bối cảnh sau hai năm rưỡi nỗ lực phấn...
Không thể phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam
2018-01-02 08:00:31
Quy định 102-QĐ/TW (Quy định 102) được Bộ Chính trị ban hành ngày 7-12-2017. Đây là quy định cụ thể hóa nhiều văn kiện về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết...
Ban Chấp hành Trung ương bàn đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập
2017-10-07 20:00:38
Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp...
Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách
2017-10-05 18:00:24
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp về tình hình kinh tế – xã hội.  Hôm nay (5/10),...
Đọc nhiều