bài viết của bộ trưởng
Bộ Công an: Bất cứ Đảng viên nào nếu vi phạm đều phải bị xử lý
2018-10-15 15:21:23
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh. Theo Bộ...
Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương
2018-10-15 09:49:56
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công...
Bộ trưởng Tô Lâm: Khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an
2018-08-19 10:55:11
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND (19/8/1945 19/8/2018) và triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...
Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành ý thức tự giác, là nhu cầu thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND
2018-03-10 13:32:53
Trong gia tài đồ sộ, di sản hết sức quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công...
Đảng lãnh đạo – nhân tố quyết định thắng lợi công tác, chiến đấu của Công an nhân dân
2018-02-02 09:27:04
Công an nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang nòng cốt của Đảng, Nhà nước, được Đảng, Bác Hồ tổ chức, rèn luyện, lãnh đạo về mọi mặt. Ngay...
Những đóng góp của Lực lượng CAND trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
2017-12-12 09:37:27
Cách đây 50 năm, vào dịp Tết Mậu Thân 1968 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân, dân ta đồng loạt tấn công vào các trung tâm sào huyệt của Mỹ- ngụy trên...
Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
2017-07-10 06:59:59
Là một đảng mác-xít, lê-nin-nít cách mạng, khoa học, chân chính, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ...
Cuốn sách của tri thức rộng mang tầm lý luận & thực tiễn sâu sắc
2017-07-03 17:38:20
Cuốn sách “Quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” của Thượng tướng, GS,TS.Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính...
Báo chí CAND xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng
2017-06-21 10:12:23
Báo chí Công an nhân dân đã phát huy được vai trò của mình trong công tác nghiên cứu, thông tin lý luận, góp phần luận giải, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ...
Để nhân dân thực hiện quyền làm chủ về bảo vệ an ninh, trật tự
2017-06-16 09:28:25
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 – 16/6/2017) và đón nhận Huân chương Bảo...
Sức mạnh một phong trào trong quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm
2017-06-15 11:48:36
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (XDPTTDBVANTQ, 16-6-1967 – 16-6-2017), Cục XDPTTDBVANTQ đã...
Giới thiệu sách của Thượng tướng, GS. TS Tô Lâm
2017-06-09 05:15:27
Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 – 16/6/2017), Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ...
Xây dựng lực lượng Thanh tra CAND vững mạnh, kỷ cương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới
2017-05-26 09:26:28
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra và cán bộ thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng,...
Đọc nhiều