bai bien

Thu lại mặt biển Nha Trang làm bãi tắm công cộng: Muộn còn hơn không

2021-03-03 07:33:33
“Việc thu hồi lại mặt biển Nha Trang lẽ ra phải làm từ rất lâu rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Vì biển Nha Trang là tài sản chung và phải phục vụ cộng...