bác sĩ Hoàng Công Lương

Hoàng Công Lương mãn hạn tù

2021-01-21 19:39:56
Ngày 21/1, Hoàng Công Lương được ra tù trước thời hạn và đã trở về với gia đình. Ngày 21/1, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Hoàng Công Lương, cựu bác sĩ...