ảnh hưởng đến tôn giáo

Cần phải quy định về việc sử dụng y áo nhà Phật

Công Luân - 2023-07-28 11:00:25
Sự việc Nguyễn Minh Phúc, giả danh tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh “Thích Tâm Phúc” xuất hiện trong quán nhậu gần đây, một lần nữa cảnh báo về tình trạng...