Android

Tờ Wall Street Journal: TikTok lén thu thập thông tin người dùng Android

2020-08-13 21:06:47
Theo tờ Wall Street Journal, ứng dụng TikTok đã âm thầm thu thập thông tin địa chỉ MAC trên smartphone chạy Android, dù điều này là không được phép. Năm 2015, Google...