ăn tiền hỗ trợ lũ lụt

Cứ để dân kiểm tra, chắc chắn nhiều con sâu sẽ bị lộ!

Phạm Khoa - 2023-02-24 16:24:20
Nguyễn Thanh Thủy (45 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Oanh (41 tuổi), kế toán và thủ quỹ của phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) hôm 22/02 đã bị Cơ...