an ninh thông tin

Hơn 90% Camera tại VN có xuất xứ TQ: Vấn đề án toàn an ninh thông tin cần đặt lên bàn nghị sự

2019-12-31 10:58:12
MobiFone cho biết, những hình ảnh thông tin cá nhân bị lộ lọt chủ yếu qua các vật dụng tưởng chừng “vô tri vô giác” như camera. Hơn 90% camera này có xuất xứ...