Ấn độ dương-Thái Bình Dương

Căng thẳng trong quan hệ với Nga sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ tại châu Á như thế nào?

Andrew Korybko - 2022-02-21 10:54:24
Trước các biến động trên chính trường thế giới gần đây, chuyên gia quân sự – chính trị thế giới Andrew Korybko đã có bài viết phân tích về ảnh hưởng của...