AISVN

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam bị đình chỉ hoạt động 12 tháng

Bảo Trâm - 2024-07-02 10:30:23
Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) không chịu báo cáo đúng hạn nên sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 1/7/2024. Sở GD&ĐT TP.HCM mới...