AIS

Phát hiện hệ thống tinh vi giúp tàu Trung Quốc che giấu “hoạt động mờ ám”

Bảo Trâm - 2022-09-22 11:44:31
Mới đây, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện nhiều tàu Trung Quốc đã phát đi vị trí giả trên hệ thống để thực hiện các hoạt động mờ ám hoặc thậm chí là...