8/3

Quốc tế 8/3: 9 nữ Bí thư tỉnh uỷ và khi phái đẹp làm lãnh đạo

2021-03-08 12:43:04
“Tỷ lệ nữ giới giữ vị trí lãnh đạo có vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi khi phụ nữ tham gia, những chính sách liên quan đến nữ giới, họ sẽ hiểu nhất và...