5k

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Khuyến cáo 5K không còn sát tình hình thực tế

2022-03-09 13:50:49
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị thay đổi quy định 5k trong phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh trường hợp hướng...