55.500 tỷ đồng

Từng bước hoàn thiện bài toán giải ngân

LS Lê - 2022-09-15 10:25:23
Đến nay, Việt Nam đã giải ngân được hơn 55.500 tỷ đồng trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Đây có thể được xem là một nỗ...