2 quốc tịch

Xử lý sao nếu bà Nguyễn Phương Hằng mang 2 quốc tịch?

2022-03-26 09:31:06
Nhiều bạn đọc thắc mắc nếu một người có quốc tịch Việt Nam và nước khác và vi phạm pháp luật hình sự ở Việt Nam thì sẽ bị xử lý ra sao? Cơ quan chức...