Nhổ hơn 3.000 m2 cây trồng của dân, chính quyền xã nói do nhầm tên

Người dân bức xúc khi chính quyền tự ý nhổ hơn 3.000 m2 keo trồng của họ. Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền xã thừa nhận sai sót do “nhầm tên” nên dân không nhận được thông báo. Ngày 24/9, hàng chục người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, … Continue reading Nhổ hơn 3.000 m2 cây trồng của dân, chính quyền xã nói do nhầm tên