Xem xét hiệu quả Đề án đào tạo 9.000 tiến sĩ

10/04/2018 10:25

GD&TĐ – Quan tâm đến Đề án đào tạo 9.000 tiến sĩ với kinh phí 12.000 tỉ đồng, một số cử tri gửi ý kiến đến Bộ GD&ĐT, đề nghị xem xét lại hiệu quả cũng như tính khả thi của đề án, nhằm tránh trường hợp đào tạo tốn nhiều kinh phí và hiệu quả không cao.

hieu_qua_cua_de_an_dao_tao_9000_tien_si_COML

Bộ GD&ĐT trả lời như sau:

Hiện nay tỉ lệ giảng viên trong các cơ sở GD ĐH có trình độ tiến sĩ còn thấp, mới đạt khoảng 22,68%. Trong khi đó, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ ở các trường ĐH nhiều nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trên 50%, có nước đạt trên 70% (Malaysia năm 2010 đạt 73%).

Để nâng cao trình độ giảng viên ĐH, Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các cơ sở GD ĐH và các cơ sở đào tạo giáo viên. Đề án không nêu cụ thể về kinh phí mà thực hiện theo cơ chế: Nhà nước cấp một khoản kinh phí (như Quốc hội đã phê chuẩn) dưới dạng các học bổng/trợ cấp theo quy định; các cơ sở GD ĐH hỗ trợ một phần kinh phí (trợ cấp sinh hoạt, phụ cấp…); người học đóng góp một phần kinh phí đào tạo; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Một số ý kiến cử tri lại tập trung kiến nghị Bộ xem xét, nghiên cứu có chương trình giảng dạy dành riêng cho HS yếu kém ở các cấp học để HS đảm bảo nền kiến thức cơ bản giúp các em có thể theo kịp chương trình học và không bỏ học giữa chừng, tránh việc giảng dạy chạy theo thành tích, hiệu quả thiết thực không cao, không mang lại động lực cho người học.

Bộ GD&ĐT trả lời như sau:

Để triển khai chương trình GD phù hợp với các đối tượng HS và điều kiện dạy học cụ thể, trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Tổ chức rà soát chương trình, sách giáo khoa hiện hành để hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học GD phổ thông theo hướng tinh giản; hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học GD phổ thông (Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011); hướng dẫn thực hiện chương trình GD phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS từ năm học 2017 – 2018 (Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017).

Tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của các địa phương, cơ sở GD trong việc thực hiện chương trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch GD. Trên cơ sở chương trình GD phổ thông, các Sở/Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch GD theo định hướng phát triển năng lực HS, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng HS, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của nhà trường trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực HS; xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng HS yếu kém với các biện pháp phù hợp.

Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá HS, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS, tránh chạy theo bệnh thành tích.

Khuyến khích các nhà trường dạy học 2 buổi/ngày tăng thời gian học tập cho HS, hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường tổ chức cho HS tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa…

Phản hồi của Bộ GD&ĐT nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông, Bộ đang triển khai xây dựng Chương trình GD phổ thông mới theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học trên. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông sẽ mang lại động lực cho người học, tránh việc giảng dạy chạy theo bệnh thành tích, đảm bảo việc dạy học phù hợp với các đối tượng HS giỏi, khá, trung bình, yếu kém.

(Theo Giáo Dục Thời Đại)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video