Xem Đáp án môn Sinh khối B Đại học 2013 (chính thức của Bộ Giáo Dục)

10/07/2013 15:24

Đáp án môn Sinh khối B của Bộ Giáo Dục. Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B chính thức của Bộ Giáo Dục năm 2013 sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa.

Xem Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục – Đại học 2013 tại đây

(F5 liên tục để cập nhật thông tin nhanh nhất)

Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục - Đại học 2013
Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục - Đại học 2013

Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục:

Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục - Trang 1
Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục - Trang 1
Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục - Trang 2
Đáp án môn Sinh khối B chính thức của Bộ Giáo Dục - Trang 2

Đáp án môn Sinh khối B năm 2013: Đáp án gợi ý từ chuyên gia giải đề

Câu số Mã Đề
638 958 196 371 749 527
1 D D C D D D
2 B A C C C D
3 B C A A D C
4 D D A D A C
5 D B A B A A
6 D C D D C D
7 A A C C A B
8 A B B B D C
9 C B D D B A
10 B C C D B D
11 A C D B C A
12 B C D A A A
13 B A B B D D
14 C D D C A A
15 D D D D B B
16 C B A C C D
17 C D B D B D
18 C A B D B D
19 C C A B C A
20 C D B A D B
21 A C D C D D
22 A D B C C A
23 D C B C D A
24 D D B B C C
25 B D B A A C
26 A C C C A C
27 D A B D C C
28 B A C B A B
29 C B C D D C
30 D A A C B C
31 C B A A B C
32 C B C B C B
33 A A B B D A
34 D D D A C A
35 B A D A C B
36 A D C B C A
37 B D C A B D
38 C C A A B B
39 D B B C A B
40 C D D C B A
41 A B A C A B
42 D D C A C C
43 B A A A D D
44 B B B B D B
45 B C A A C D
46 A B A C D C
47 D A A B A B
48 C B D D C B
49 D A A D A B
50 B B B C D C
51 D A D A A A
52 C A C A B B
53 B C C A B D
54 A D C B A C
55 A B D D B D
56 B C A B A A
57 A C D C B D
58 A C B D D A
59 A B C D B C
60 C A D D D B

Đại Việt

đáp án môn sinh khối b của bộ giáo dục, đáp án môn sinh khối b của bộ giáo dục 2013, đáp án môn sinh khối b chính thức của bộ giáo dục năm 2013, đáp án đề thi đại học môn sinh khối b năm 2013 chính thức của bộ giáo dục

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM