Xây dựng Nghị định về tổ hợp tác

15/05/2018 17:06

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP xây dựng Nghị định về tổ hợp tác.

20171017112022-123445678
Ảnh minh họa

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về tổ hợp tác trình Chính phủ trong năm 2018.

Trong quá trình xây dựng Nghị định về tổ hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các Thành viên Chính phủ (trong đó lưu ý đến việc không đăng ký tổ hợp tác, không ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho tổ hợp tác mà lồng ghép chính sách hỗ trợ cho tổ hợp tác trong chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để đảm bảo sự công bằng trong các thành phần kinh tế…) phù hợp với Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và hệ thống pháp luật.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video