Xây dựng Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc

03/04/2013 11:57

Trong thời gian tới, Trường Đại học Cần Thơ cần chủ động xây dựng Đề án “Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đạo tào, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; có chức năng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực”.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Thông báo số 146/TB-VPCP.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Cần Thơ cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân tố quyết định sự phát triển nhà trường; có cơ chế chính sách thu hút cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học giỏi về làm việc tại Trường.

Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Với quy mô đào tạo trên 50.000 sinh viên, hàng năm có gần 6.000 sinh viên tốt nghiệp, Trường đã cung cấp nguồn nhân lực lớn, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển vùng.

Trường đã bước đầu thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, có cơ cấu nguồn thu tích cực với 40% từ ngân sách nhà nước, 40 – 45% từ học phí, 15% từ các nguồn thu hợp pháp khác.

PH (VGP)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video