Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

05/02/2016 08:48

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Cụ thể, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết và văn kiện Đại hội, căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, chủ động triển khai các công việc; đồng thời khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất các nội dung cần đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ, bao gồm cả danh mục các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo từng năm từ 2016-2021; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ trên; khẩn trương dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổng hợp danh mục các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2016-2021; trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2016.

Thủ tướng lưu ý, đây là công việc rất quan trọng, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện, bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ công việc.

(Theo Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video