Văn phòng Thành ủy TPHCM kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

17/12/2012 10:47

Sáng 15/12, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Văn phòng Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng tổ công tác của Thành ủy đã tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua (đứng) chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm của Văn phòng Thành ủy TPHCM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua (đứng) chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm của Văn phòng Thành ủy TPHCM

Đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM cho biết, Văn phòng Thành ủy đã nhận được 1.149 ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. Trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Văn phòng Thành ủy đã tập hợp lại đầy đủ, gửi đến từng đồng chí trong đơn vị để tiếp thu, chuẩn bị cho các báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đã tập trung đánh giá khách quan, đúng mức cả về mặt ưu điểm và hạn chế; kiểm điểm về 3 vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Trong từng nội dung, trong từng vấn đề cụ thể, báo cáo làm rõ ưu, khuyết điểm, có liên hệ kiểm điểm đến thời gian trước. Đồng thời, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm để đề ra biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua quán triệt mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm là cho chính mình,cần tự giác và hết sức tránh nhận thức khuyết điểm chỉ là của người khác, nơi khác.

Sau khi phân tích và dẫn chứng liên hệ giữa 3 nội dung cấp bách cần kiểm điểm và các chức năng, nhiệm vụ cụ thể, đặc thù công việc của Văn phòng Thành ủy để tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy kiểm điểm đạt hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: Làm sao để sau kiểm điểm, mỗi đồng chí tự thấy mình “tròn trịa” hơn, tập thể đoàn kết, gắn bó hơn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định lập trường tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hết lòng hết sức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực phối hợp với các ban Thành ủy trong công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về xây dựng Đảng; triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về kinh tế – văn hóa – xã hội; tăng cường tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; nỗ lực giữ vững truyền thống Văn phòng cấp ủy “Trung thành, đoàn kết, tận tụy, giữ vững nguyên tắc của Đảng”…

Th.L (DBTPHCM)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video