VAMC chỉ được bán tài sản dưới 10 tỷ đồng

27/02/2014 10:15

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của VAMC, VAMC chỉ được tự bán  tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

VAMC chỉ được tự bán các khỏan nợ có tài sản đảm bảo dưới 10 tỷ đồng.
VAMC chỉ được tự bán các khỏan nợ có tài sản đảm bảo dưới 10 tỷ đồng.

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến dự thảo lần 3 Thông tư hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Theo đó, VAMC chỉ thực hiện việc bán đấu giá đối với tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu do VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng nếu không có thỏa thuận của hai bên về xử lý tài sản đảm bảo và tài sản đó có giá trị dưới 10 tỷ đồng, hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện cuộc đấu giá.

Đối với tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu không có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản đảm bảo và tài sản đó có giá trị từ trên 10 tỷ đồng trở lên, hoặc khoản nợ xấu có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản đảm bảo bằng bán đấu giá thì VAMC phải ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp về bán đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá.

VAMC có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo cho bên sở hữu tài sản trước ngày tổ chức bán đấu giá ít nhất 10 ngày làm việc.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được xác định trước khi thực hiện bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định bán đấu giá tài sản, VAMC và chủ sở hữu tài sản phải thỏa thuận về giá khởi điểm của tài sản để bán đấu giá. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được, chậm nhất hai ngày là việc, hai bên phải thỏa thuận về tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm. Nếu không thỏa thuận được tổ chức định giá, VAMC có quyền lựa chọn tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm.

Theo quy định hiện hành, VAMC được mua các khoản nợ xấu không thấp hơn 1 tỷ đồng của một khách hàng vay là cá nhân, không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với khách hàng là tổ chức. Tuy nhiên, tài sản bảo đảm của đa số các khoản nợ mà VAMC thu hồi khá lớn, thường trên 10 tỷ đồng. Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam cho biết hiện ngân hàng này đang có danh mục khoảng 900 tài sản để bán cho VAMC.

(Đầu Tư)

 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video