+
Aa
-

Tuyển sinh 2013: Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Marketing

10/08/2013 11:14

Về điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013
Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo về điểm sàn ngày 08/08/2013 của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả phiên họp của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing ngày 08/08/2013;

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh Đại học vào Trường năm 2013 như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối
A

Khối
A1

Khối
D1

1.

Quản
trị kinh doanh
D340101

18.5

18.0

18.0

2.

Quản trị khách sạn D340107

20.5

19.0

18.5

3.

Bất
động sản
D340116

16.5

16.5

16.5

4.

Kinh
doanh quốc tế
D340120

20.0

19.0

19.0

5.

Marketing D340115

19.0

19.0

18.0

6.

Tài
chính–Ngân hàng
D340201

17.0

17.0

17.0

7.

Kế
toán
D340301

17.0

17.0

17.0

8.

Hệ
thống thông tin quản lý
D340405

16.5

16.5

16.5

9.

Ngôn
ngữ Anh
D220201

17.0

10.

Quản
trị Dịch vụ du lịch và lữ hành
D340103

17.0

17.0

17.0

11.

Quản
trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
D340109

16.5

16.5

16.5

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 200 chỉ tiêu

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành / chuyên ngành

Điểm
nhận hồ sơ xét nguyện vọng bổ
sung

Chỉ tiêu

Khối A

Khối A1

Khối D1

1.

Quản
trị kinh doanh, chuyên ngành:

D340101

Quản
lý kinh tế

D340101.3

18,5

18,0

18,0

20

Quản
lý dự án

D340101.4

18,5

18,0

18,0

30

2.

Tài
chính–Ngân hàng

D340201

Thuế

D340201.3

17,0

17,0

17,0

20

Tài
chính công

D340201.5

17,0

17,0

17,0

40

Tài
chính Bảo hiểm và Đầu tư

D340201.6

17,0

17,0

17,0

30

Thẩm
định giá

D340201.7

17,0

17,0

17,0

20

3.

Hệ
thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế
toán

D340405

16,5

16,5

16,5

20

4.

Quản
trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành
Quản trị nhà hàng

D340109

16,5

16,5

16,5

20

 

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

3. Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Từ ngày 20/08/2013 đến hết ngày 09/09/2013.

– Hồ sơ gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2013, lệ phí xét tuyển (15.000 đồng/hồ sơ), 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc với thí sinh, số điện thọai (nếu có).

– Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường.

– Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường Đại học Tài chính – Marketing cần lưu ý ghi cụ thể tên chuyên ngành và mã chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

– Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng chuyên ngành đào tạo.

– Ngày công bố kết quả xét tuyển: 13/09/2013.

4. Tuyển sinh các lớp chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đặc biệt:

Năm học 2013 – 2014, Trường tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đặc biệt hệ chính quy dành cho các thí sinh trúng tuyển vào trường. Các chuyên ngành tuyển sinh gồm:

 • 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp.
 • 2. Quản trị dự án.
 • 3. Quản lý kinh tế.
 • 4. Tài chính doanh nghiệp.
 • 5. Ngân hàng.
 • 6. Kế toán doanh nghiệp.
 • 7. Marketing.
 • 8. Thương mại quốc tế.
 • 9. Quản trị khách sạn.
 • 10. Thuế.
 • 11. Hải quan.

(UFMO)

Bài mới
Đọc nhiều