+
Aa
-

Tướng Lê Kế Lâm nói về cách đánh của tàu ngầm

08/11/2013 14:38

Theo Chuẩn Đô đốc, Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thiếu tướng Lê Kế Lâm, hoạt động tàu ngầm rất đa dạng nhưng có mấy cách đánh chính đó là:

1/ Đánh phục kích, tức là có những trận địa sẵn ở trên biển rồi tàu ngầm nằm yên để phục kích.

2/ Cách đánh thứ 2 là cơ động để phục kích.

3/ Cách thứ 3 là đi săn, tức là tàu ngầm tự do đi săn trong vùng biển cho phép, gặp đối tượng nào mà nó biết không phải của mình, thì có quyền tấn công; và ngược lại nếu là của mình mà không thông báo trước, không biết trước, thì nó vẫn tấn công. Khi tàu ngầm đã ở dưới biển rồi, mà nó được phép giao cho là kiểm soát, thì tất cả những phương tiện của địch đi vào đó, thì đều xem là mục tiêu.

Tướng Lê Kế Lâm nói về cách đánh của tàu ngầm
Tướng Lê Kế Lâm nói về cách đánh của tàu ngầm

“Như vậy rõ ràng với biển Đông hơn 3 triệu km2 mà chúng ta chỉ cần triển khai 3 tàu ngầm thôi, thì xem như chúng ta có thể kiểm soát được bề ngang của biển Đông”, thiếu tướng Lê Kế Lâm nhìn nhận.

Ông nói thêm: “Tàu ngầm khi đã giao nhiệm vụ ra biển rồi, thì nó được hoạt động ở một vùng nào đó, nếu như thời bình thì không sao vì nó cũng như các phương tiện trên mặt biển thôi, nó đi ngầm dưới mặc kệ, ai muốn biết thì biết, không biết thì nó cứ đi.

Nhưng khi ở tình huống chiến tranh, thì kẻ thù đi vào vị trí mà nó được giao nhiệm vụ hoạt động, bất kỳ nó phát hiện mục tiêu nào, thì nó có quyền tấn công. Kể cả tàu của mình, nếu đã vạch một trận địa để cho tàu ngầm hoạt động, thì cũng không vào được. Cái đó gọi là hoạt động theo trận địa có sẵn, người ta gọi là phục kích…”.

(Giáo Dục Việt Nam)

Bài mới
Đọc nhiều