Tranh thủ thời cơ, ra sức vượt khó, nỗ lực đưa đất nước phát triển

02/08/2007 10:45

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy, sáng 2/8, khi thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII phát biểu định hướng chương trình hành động của Chính phủ khóa XII tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII ở Hội trường Ba Đình (Hà Nội).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu định hướng chương trình hành động của Chính phủ khóa XII
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu định hướng chương trình hành động của Chính phủ khóa XII

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ với số phiếu bầu rất cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ phát biểu trước Quốc hội. Thủ tướng chân thành cám ơn Quốc hội, nguyện trung thành với Tổ quốc, dân tộc, Hiến pháp, mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa quyết tâm thực hiện tốt trọng trách của Người đứng đầu Chính phủ để xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là phải tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy mạnh mẽ những việc làm tốt, những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém, bất cập; tập trung cao nhất mọi nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của kế hoạch 5 năm 2006 -2010 mà Đại hội Đảng 10 đã đề ra, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”, Thủ tướng nói.

Về những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính phủ sẽ tập trung sức đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi bằng được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo cải cách tốt thủ tục hành chính, phân cấp mạnh, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và của mỗi cá nhân, khắc phục nhanh sự chậm chễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Trước mắt, Chính phủ tập trung xử lý có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc về kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2007 mà kỳ họp lần thứ 10 của Quốc hội khóa XI đã đề ra.

Đoàn kết, nhất trí, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước

Trong thực thi trách nhiệm, Thủ tướng nhấn mạnh, “các thành viên Chính phủ nghiêm túc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, chung sức, chung lòng xây dựng một Chính phủ đoàn kết, nhất trí, hành động kiên quyết, kịp thời, sáng tạo, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước”.

Theo đó, Chính phủ quyết tâm thực hiện tốt công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ và cải thiện môi trường; bảm đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị – xã hội, không ngừng nỗ lực nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các quốc gia, dân tộc

Với tình cảm trong sáng của người chiến sỹ cộng sản và tấm lòng khiêm tốn, trọng thị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các đồng chí lão thành cách mạng, cơ quan thông tin báo chí, đồng chí, đồng bào cả trong và ngoài nước. Sự nghiệp cách mạng của Đảng luôn mang tính kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang qua các thế hệ lãnh đạo. Trong thời khắc trang trọng và xúc động khi Chính phủ mới nhiệm kỳ XII ra mắt Quốc hội, nhân dân, bạn bè quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Thủ tướng Phan Văn Khải và Chính phủ nhiệm kỳ khóa XI. Đề cập đến nhiệm vụ của Chính phủ trong việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Thủ tướng nhấn mạnh:

“Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc trong cộng đồng quốc tế; Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp đó”.

Thủ tướng mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, chính giới, nhà khoa học, nhà kinh doanh nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác, bình đẳng, cùng phát triển phồn vinh cho mỗi quốc gia, trong khu vực và trên thế giới.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video