+
Aa
-

Trả lời công dân: Về hồ sơ xét tặng danh hiệu BMVNAH

13/08/2013 08:11

Bà nội bà Lê Phi Hồng Hà ([email protected]…) chết năm 1983, có 4 người con, trong đó: 2 người con trai là liệt sĩ, 1 người con trai là thương binh đã chết, còn lại 1 người con gái.Nhưng mẹ bà Hà là con dâu và là người thờ cúng bà nội và 2 liệt sĩ. Bà Hà hỏi, con gái hay con dâu của bà nội là người đứng tên khi làm hồ sơ phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Trả lời về hồ sơ xét tặng danh hiệu BMVNAH
Trả lời về hồ sơ xét tặng danh hiệu BMVNAH

Về vấn đề này, Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau: .

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người có công với cách mạng.

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ thì Bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ được ủy quyền là người đứng tên làm hồ sơ tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi).

Theo trình bày của bà Hà thì người con gái là con đẻ cuối cùng của bà nội bà Hà. Đối chiếu theo các quy định nêu trên, do bà nội của bà Hà đã chết nên con gái của bà nội bà Hà là người đứng tên làm hồ sơ tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(VGP)

Bài mới
Đọc nhiều