+
Aa
-

Trả lời công dân: Chế độ thai sản trong trường hợp công ty nợ BHXH

13/09/2013 10:00

Bà Trần Thị  Kiều Trang ([email protected]…) làm việc tại 1 công ty, sinh con đã gần 5 năm nhưng chưa được lĩnh trợ cấp thai sản do công ty bị phá sản và nợ BHXH. Bà Trang hỏi, đơn vị khác mua lại Công ty rồi thanh toán nợ BHXH thì bà có được lĩnh số tiền này không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con và việc giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động (quy định trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ), sau đó hàng quý quyết toán với cơ quan BHXH.

Chế độ thai sản trong trường hợp công ty nợ BHXH

Với quy định trên, trường hợp như nội dung bà Trang trình bày thuộc trách nhiệm của Công ty bị phá sản, còn nợ tiền BHXH, không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về việc thực hiện chế độ thai sản đối với trường hợp của bà khi có đơn vị khác mua lại Công ty và thanh toán khoản nợ BHXH: Do đây là trường hợp đặc thù, phát sinh trong thực tế, vì vậy đơn vị mới cần tập hợp hồ sơ, báo cáo với cơ quan BHXH nơi quản lý tham gia BHXH để xem xét, giải quyết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều