+
Aa
-

Trả lời công dân: Chế độ đối với người tham gia quân ngũ sau 1975

25/09/2013 08:20

Quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 hiện không hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hàng tháng đều được áp dụng chế độ, chính sách tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP.

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Bến Tre tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII gửi Bộ Quốc phòng, các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, và biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 được hưởng chế độ trợ cấp theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, trường hợp quân nhân được tăng cường làm nhiệm vụ 6 tháng hoặc 1 năm ở trên đất bạn rồi được rút về nước, sau đó trên giấy xuất ngũ không được ghi thời gian công tác trên đất bạn nên không được hưởng chế độ theo Nghị định này.

Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết để các trường hợp bộ đội được tăng cường giúp nước bạn từ 6 tháng trở lên cũng được hưởng chế độ theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Bến Tre như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/10/2002 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thì quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 (không phân biệt dài hay ngắn) hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng đều thuộc đối tượng áp dụng chế độ, chính sách tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP.

Hồ sơ, thủ tục xét hưởng chế độ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Các vấn đề liên quan đến giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu, tổng hợp để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất hướng giải quyết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

(Chính Phủ)

 

Bài mới
Đọc nhiều