TP Hồ Chí Minh: Quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

05/06/2012 05:46

Ngày 1/6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.

Hội nghị cán bộ TPHCM quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
Hội nghị cán bộ TPHCM quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Văn Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày các nội dung chính hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương 7 và chương 8 điều lệ Đảng khóa 11; quy chế giám sát trong Đảng; công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn thực hiện quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và một số vấn đề cần nắm vững trong hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Đồng chí Tô Văn Thu nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sao cho bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
* Ngày 1/6, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra” với sự tham gia của đại diện LĐLĐ các tỉnh, thành phía Nam.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã thực hiện 183.027 cuộc kiểm tra chấp hành điều lệ. Qua kiểm tra đã phát hiện 571 trường hợp vi phạm; 471 trường hợp phải xử lý kỷ luật. Hoạt động UBKT công đoàn các cấp đã góp phần chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc chấp hành điều lệ; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến tổ chức công đoàn và phong trào CNVC-LĐ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng lưu ý, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn, từ đó thi hành nhiệm vụ một cách công tâm, khách quan, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Theo HCMCPV

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video