TP.HCM: Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

02/02/2016 11:00

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2016.

Theo đó, ngoài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng, trong năm 2016, công tác tuyên truyền tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2015; nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015 và nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2016 để tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong năm 2016. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp

Bên cạnh đó, tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm tuyên truyền chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và các chủ đề của các năm trước. Công tác thông tin đối ngoại; biển, đảo Việt Nam; kết quả phân giới cắm mốc. Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; An toàn giao thông; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020. Kết quả thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố giai đoạn 2011 – 2015. Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, các đoàn thể chính trị – xã hội TP; các cơ quan báo chí TP tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, chú ý phát huy hoạt động tuyên truyền miệng. Đưa nội dung tuyên truyền vào bản tin địa phương, tài liệu sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, quan tâm tuyên truyền đến đối tượng thanh niên, sinh viên và học sinh. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân các dịp lễ lớn. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; ôn lại những bài ca, kịch, cải lương, phim ảnh, tác phẩm… viết về cách mạng, về kháng chiến, về gương cán bộ, đảng viên, về điển hình tiên tiến, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước…

(Theo Infonet)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video