+
Aa
-
TP.HCM: Giáo viên dạy thêm không cần xin giấp phép
13/06/2014 10:07

Từ ngày 16/6, giáo viên dạy thêm hoặc người dạy kèm trên địa bàn TP.HCM không cần xin giấy phép.

dạy thêm, giấy phép, TP.HCM
Ảnh minh họa

UBND TP.HCM quy định, cá nhân giáo viên hoặc những người dạy kèm cho học sinh theo yêu cầu của cha mẹ học sinh được miễn cấp giấy phép dạy thêm, nhưng phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó đồng thời phải báo cáo và cam kết với Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đặt điểm dạy kèm, thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường…

Đối với người dạy kèm là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập thì phải thực hiện đúng quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Về việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường TP.HCM quy định tiền học thêm được thu để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng không vượt quá mức trần được phép thu quy định.

Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết; mỗi học sinh học thêm không quá 06 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần.

Cụ thể thời gian buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 00, kết thúc trước 11 giờ 00; Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00, kết thúc trước 17 giờ 00; Buổi tối: Bắt đầu từ 18 giờ 00, kết thúc trước 20 giờ 30 với Quy mô mỗi lớp học thêm trong nhà trường có không quá 45 học sinh.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm. Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm. Công khai mức thu tiền học thêm, khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh theo quy định.

(Theo Vietnamnet)

Bài mới
Đọc nhiều