Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ: Các diễn biến quân sự của Trung Quốc năm 2014
(CĐ 17) Kỳ 26 – Xu hướng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc
12:57 19/11/2014 | Quốc phòng
Năm 1998, Trung Quốc thông qua một chiến lược toàn diện để cải thiện ngành công nghiệp quốc phòng. Chiến lược này kêu gọi một sự hiện đại hóa có chọn lọc...
(CĐ 17) Kỳ 25 – Xu hướng chi tiêu quân sự của Trung Quốc
12:11 19/11/2014 | Quốc phòng
Dựa trên phương pháp tính giá thành các thiết bị và vũ khí quân sự cũng như tỷ giá năm 2013, Bộ Quốc phòng (DoD) ước tính tổng chi tiêu quân sự của Trung Quốc...
(CĐ 17) Kỳ 24 – Lực lượng An ninh Nội địa Trung Quốc
10:52 15/11/2014 | Quốc phòng
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 23 – Khả năng tấn công đa tầm của Quân đội Trung Quốc
02:42 15/11/2014 | Quốc phòng
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 22 – Vai trò của Chiến tranh điện tử trong cuộc xung đột tương lai của Trung Quốc
02:00 15/11/2014 | Quốc phòng
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 21 – Căn cứ ngầm trong lòng đất của Quân đội Trung Quốc
10:12 14/11/2014 | Quốc phòng
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 20 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.4)
19:21 13/11/2014 | Quốc phòng
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 19 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.3)
18:07 13/11/2014 | Quốc phòng
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 18 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.2)
11:40 23/10/2014 | Quốc phòng
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
Đọc nhiều
Sự kiện khác
  • Tình báo vô tuyến điện tử
  • Hoạt động tình báo – gián điệp mạng của Trung Quốc
  • Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ: Các diễn biến quân sự của Trung Quốc năm 2014
  • Mandiant: APT1 – Đơn vị 61398 (gián điệp mạng Trung Quốc)
left right

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video