Tổng cục An ninh ký giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc 2015

12/03/2015 14:57

Ngày 12/3, Cụm thi đua số 1 và Cụm thi đua số 2, Tổng cục An ninh đã ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015 trước sự chứng kiến của Trung tướng Nguyễn Kim Quy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Xoay quanh khẩu hiệu hành động của Tổng cục An ninh năm 2015 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, 2 Cụm thi đua đã đề ra các tiêu chí cụ thể để các đơn vị quyết tâm thực hiện; xây dựng thang điểm rõ ràng để đánh giá kết quả.

Theo đó, 2 cụm thi đua đã đề ra các nội dung cụ thể, trong đó đều thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015; tích cực chủ động và luôn nắm chắc, xử lí tốt thông tin tình hình đối tượng, địa bàn để báo cáo lãnh đạo Bộ, Tổng cục tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, biện pháp bảo vệ ANQG, chủ quyền…; chủ động nắm, phân tích, dự  báo tình hình thế giới, khu vực liên quan đến lợi ích quốc gia để kịp thời tham mưu các phương án, kế hoạch, biện pháp xử lí.

Đại diện Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua.

Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phản động; triển khai các kế hoạch, chủ trương, giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS; đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống…Cụm thi đua số 1 có 83% đơn vị đăng ký đạt Cờ Thi đua Chính phủ; Cụm thi đua số 2 có 50% đơn vị đăng ký đạt Cờ Thi đua Chính phủ.

Đại diện Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trung tướng Nguyễn Kim Quy khẳng định, Ký giao ước  là việc làm cần thiết để thúc đẩy phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả công tác; đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung đã  ký kết, trong quá trình thực hiện thường xuyên đôn đốc kết quả; kiểm tra chéo lẫn nhau, phát huy những cách làm tốt, hay để nhân rộng ra toàn Tổng cục…

(Theo Công An Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video