“Tôi rất thanh thản…”

09/08/2018 17:17

Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn cho thôi đảm nhiệm trọng trách Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ và trao đổi thân tình với báo chí.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ, phiên họp thường kỳ cuối cùng của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ, phiên họp thường kỳ cuối cùng của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

“Tôi rất thanh thản khi được Đảng, Nhà nước chấp thuận cho nghỉ chính sách. Đồng thời cũng rất trăn trở, day dứt.

Trong gần 55 năm chiến đấu, công tác, Tôi đã hết lòng, hết sức – kể cả bằng máu xương, tính mạng của mình vượt qua mọi khó khăn thách thức, gian khổ hy sinh để phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tất cả vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng và đã có đóng góp nhất định vào thành tựu chung của đất nước. Nam được trở về sống với đời thường, được thường xuyên quây quần với gia đình con cháu và được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, đang trên đà hội nhập, phát triển và sánh vai với bạn bè trên thế giới, tôi cảm thấy thanh thản.

Đồng thời tôi cũng rất trăn trở, day dứt và nghiêm túc nhận phần trách nhiệm của mình về những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà Đảng, Nhà nước ta đã nhiều lần đề cập.

Tôi chân thành cảm ơn những tình cảm cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế.

Tôi luôn biết ơn sự hy sinh to lớn của đồng chí, đồng bào chúng ta để đất nước mình có được ngày hôm nay.

Tôi mong muốn là Đảng, Nhà nước ta thật sự vững mạnh, đoàn kết, trong sáng, gắn bó máu thịt với nhân dân; đổi mới mạnh mẽ, vượt qua những nhận thức, phương thức không còn phù hợp, tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc; giữ vững hòa bình và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo quốc gia; bảo đảm dân chủ, tự do, pháp quyền; thực hiện nhất quán, hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển nhanh – bền vững, hội nhập thành công và tiến cùng thời đại.

Làm được những điều này là hồng phúc của đất nước ta, dân tộc ta”.

383

[headlinebox title=”MỤC LỤC” state=”ẩn/hiện” float=”center” w=”98%”]sachc3.ml[/headlinebox]

Ban Biên Tập

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video