Tốc độ tăng trưởng 2005 cao nhất trong 5 năm qua

16/05/2006 12:48

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ báo cáo trước QH những nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010 và tình hình triển khai kế hoạch 2006 qua 4 tháng đầu năm.

Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt mức 8,43%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó, giá trị tăng thêm của nông, lâm, ngư nghiệp 4,04%; công nghiệp và xây dựng 10,65%; dịch vụ 8,48%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 20,4%. Theo báo cáo, hoạt động kinh tế đều chuyển biến theo chiều hướng tích cực và đạt kết quả cao hơn so với báo cáo của Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ông Dũng nhấn mạnh: “Nền kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vốn đầu tư xã hội tăng nhanh, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được xây dựng bước đầu, hội nhập kinh tế quốc tế có bước tiến mới”. Cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế được tăng cường, khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, xoá đói giảm nghèo có những bước tiến nổi bật, tình hình chính trị xã hội ổn định, thế và lực của đất nước càng mạnh thêm….

Thành quả này là kết quả của kế hoạch đầu tư nhiều năm qua, cùng với sự huy động ngày càng cao của các nguồn lực trong và ngoài nước đặc biệt là của nhân dân vào công cuộc phát triển đất nước.

Tuy nhiên, ông Dũng đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm qua còn dưới khả năng phát triển của đất nước. Hoạt động kinh tế xã hội còn nhiều yếu kém, bất cập. Việc huy động và sử dụng các nguồn nội, ngoại lực vào công cuộc phát triển đất nước còn kém hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng. Trình độ phát triển kinh tế xã hội vẫn còn tụt hậu so với nhiều nước xung quanh. Sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng và tính bền vững còn kém.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng thừa nhận rằng hoạt động kinh tế đối ngoại còn nhiều hạn chế, chưa kết hợp được phát triển kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường. Bộ máy nhà nước, đội ngũ công chức còn đổi mới chậm, quan liêu tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy thật tốt.

Những bất cập này còn do chậm đổi mới tư duy kinh tế, chậm xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh để huy động và sử dụng tốt nhất nguồn nội lực và ngoại lực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Một nguyên nhân nữa là việc cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả, công tác tổ chức cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu kém.

GDP năm 2010 sẽ tăng 2,1 lần so với năm 2000

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong 5 năm tới (2006-2010) sẽ giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất phát huy mọi tiềm năng tạo bước đột phá, nâng cao sức cạnh tranh, chuyển mạnh sang kinh tế thị trường.

Một mục tiêu khác được Chính phủ đặt ra là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bình đẳng giới và giải quyết việc làm cho người lao đông, xoá đói giảm nghèo, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí

Tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt từ 7,5 – 8%/năm. GDP 2010 tăng 2,1 lần so với năm 2000 đạt khoảng 169-178 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 21-22% GDP, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16%/năm. Tổng đầu tư toàn xã hội 5 năm khoảng 2.200 tỷ đồng tương được 140 tỷ USD, năm 2010,

Công khai tài sản để hạn chế tham nhũng

Bên cạnh những mục tiêu phát triển kinh tế, Chính phủ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện các giải pháp để phòng chống tham nhũng. Phó thủ tướng cho biết, trong 5 năm tới sẽ cơ cấu lại bộ máy Chính phủ, giảm đầu mối trong hệ thông hành chính nhà nước các cấp, giảm cấp phó bỏ cấp trung gian, giảm bộ phận phục vụ trong cơ quan hành chính chuyển sang hình thức hợp đồng, dịch vụ.

Chính quyền địa phương sẽ được điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp, phân biệt rõ giữa chính quyền nông thôn với chính quyền đô thị, giảm bớt HĐND cấp quận. Tách bạch các hoạt động công quyền với các cung ứng dịch vụ công cộng.

Để chống tham nhũng, Chính phủ cũng xác định rà soát để giảm tới mức thấp nhất quan hệ xin cho; thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm tài sản công và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; quản lý và sử dụng tài sản công, công tác cán bộ.

Từng ngành, từng cấp cũng phải được phân cấp và làm rõ quyền hạn cũng như trách nhiệm. Một vấn đề quan trọng nữa là các cơ quan chức năng phải tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, đồng thời có quy định về chế độ kiểm tra giám sát thu nhập của cán bộ công chức. Cán bộ công chức tham nhũng phải được công khai và xử lý nghiêm minh, không phân biệt địa vị xã hội còn đương chức hay đã nghỉ việc. Chính phủ cũng cần thiết lập cơ chế bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng đồng thời xử lý nghiêm những người bao che tham nhũng ngăn cản việc chống tham nhũng, ngăn chặn tố cáo tham nhũng.

(VTC)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video