Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10

18/05/2019 15:29

Sáng 18-5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận ở tổ về Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 1.
Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị với tỉ lệ 100%.

Hội nghị thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung thảo luận, phân tích và đồng thuận cao về những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp, đồng thời đề nghị ngay sau Hội nghị này, cần nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Trung ương, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội để trình Hội nghị Trung ương 11 xem xét, quyết định vào cuối năm nay; chỉ đạo thật tốt việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2019 – 2020 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Một số hình ảnh về Hội nghị:

Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 2.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 3.
Các đại biểu dự lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 10
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 5.
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 6.
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 8.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận ở tổ
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 9.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 11.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 12.
Các đại biểu dự lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 10
Các đại biểu dự lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 10  
Các đại biểu dự lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 10
Cận cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 14.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 10

(Theo Người Lao Động)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video