+
Aa
-

Tỉnh Trà Vinh kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND

22/06/2016 16:14

Ngày 22/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh chủ chốt hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX. (Nguồn: travinh.gov.vn)

Kết quả, tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII và bà Đặng Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX.

Các chức danh trưởng ban và phó trưởng ban của bốn ban trong Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX gồm Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc và Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng được kiện toàn.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đồng Văn Lâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX.

Các ông Trần Anh Dũng, Kim Ngọc Thái, Nguyễn Trung Hoàng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng bầu các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX gồm 18 người.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX Trần Trí Dũng khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện chức trách được giao, năng động, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân.

(Theo Vietnam+)

Bài mới
Đọc nhiều