Tiếp tục với chất lượng cao hơn các cuộc vận động an sinh xã hội

18/10/2010 11:24

Chính phủ sẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai các cuộc vận động rất thiết thực và có ý nghĩa này, Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị

Ngày 18/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy đã dự Hội nghị .

Sửa chữa, xây dựng hơn 1 triệu căn nhà cho hộ nghèo

Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, sau 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã có hơn 98% khu dân cư trên cả nước (104/106 nghìn khu dân cư) tích cực hưởng ứng tham gia; đã có trên 61,4% khu dân cư (65 nghìn ) được công nhận danh hiệu tiên tiến; hơn 50% khu dân cư (53 nghìn) được công nhận là Khu dân cư văn hóa và gần 70% gia đình (15/22,6 nghìn) được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.

Với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, sau 10 năm phát động , đến tháng 9/2010 ở 4 cấp trong cả nước đã vận động được 5.120 tỷ đồng.

Thông qua Cuộc vận động, hàng triệu lượt người nghèo được giúp đỡ để phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh con gia đình nghèo có điều kiện đi học, hàng chục vạn hộ nghèo được giúp đỡ lúc Tết đến, khi giáp hạt…

Các chương trình khác như “Nối vòng tay lớn” vì người nghèo đã thu hút nhiều tấm lòng hảo tâm như tại đêm 31/12/2009 số tiền đăng ký ủng hộ lên đến 4.900 tỷ đồng. Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo” cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua 2 năm triển khai đã vận động nguồn lực xây dựng được 3.669 căn nhà “Đại đoàn kết”, 150 công trình dân sinh trị giá gần 150 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ vì người nghèo và sự hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia của các cá nhân, doanh nghiệp, sự vươn lên của chính các hộ nghèo, đến nay cả nước đã xây dựng và sửa chữa 1.051.973 căn nhà cho hộ nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hơn lúc nào hết chúng ta càng cần tiếp tục duy trì và mở rộng các cuộc vận động
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hơn lúc nào hết chúng ta càng cần tiếp tục duy trì và mở rộng các cuộc vận động

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 2 cuộc vận động trong 5 năm tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng, bổ sung nội dung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phương châm hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên tạo thêm nguồn lực cho 2 cuộc vận động.

Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với MTTQ

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh những kết quả đã đạt được của 2 cuộc vận động và sự đóng góp to lớn của MTTQ vào thành công của 2 cuộc vận động cũng như quá trình xây dựng và đổi mới đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, 2 Cuộc vận động là điểm sáng trong hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, 10 năm qua, 2 cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này đã thực sự đi vào lòng người, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhân dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng.

Hơn lúc nào hết chúng ta càng cần tiếp tục duy trì và mở rộng các cuộc vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực to lớn trong nhân dân để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước, củng cố xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là lực lượng nòng cốt.

“Chính phủ cam kết trong thời gian tới sẽ cùng MTTQ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai các cuộc vận động rất thiết thực và có ý nghĩa này”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Huỳnh Đảm về những kết quả của 2 cuộc vận động
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Huỳnh Đảm về những kết quả của 2 cuộc vận động

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hai cuộc vận động lớn nêu trên, các cấp ủy Đảng phải coi đây là một nội dung quan trọng trong chương trình công tác để quan tâm chỉ đạo việc triển khai. Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để MTTQ tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng hơn nữa 2 cuộc vận động.

Các bộ, ngành chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả 2 cuộc vận động trên.

UBND các cấp tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp, nhằm tăng cường hiệu quả công tác; coi hai cuộc vận động là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ủy ban MTTQ cùng cấp trong những năm tới; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về 2 cuộc vận động, giới thiệu những cách làm hay, những mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến; nhất là địa phương được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết này.

Chính phủ đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khu dân cư; sớm thành lập Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” từ Trung ương đến cơ sở và phối hợp chỉ đạo rà soát, bổ sung tiêu chí và ban hành các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa“.

Hàng năm tiến hành đăng ký, bình chọn danh hiệu gắn với việc tổng kết cuộc vận động và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11. Ủy ban MTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác vận động, xây dựng, quản lý “Quỹ vì người nghèo”; đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng Quỹ các cấp.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video