Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại

10/11/2016 22:50

Sáng ngày 10/11 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. 

 

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh DP)
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh DP)

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và khoảng 130 đại biểu của 25 Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Sau 5 năm triển khai Kết luận 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, tính đến nay, 59 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động thông tin đối ngoại địa phương. Nhận thức về vai trò công tác thông tin đối ngoại ở các tỉnh, thành phố được nâng cao. Các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại đang được triển khai có kế hoạch, ngày càng bài bản; nội dung, phương thức được đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn; phạm vi, đối tượng, địa bàn được mở rộng. Công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương đã góp phần tích cực trong việc củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế; kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác thông tin đối ngoại ở địa phương vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục, như: Vai trò của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại ở một số tỉnh, thành phố chưa được phát huy đúng mức. Công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ thông tin đối ngoại còn có lúc bị động, chưa tập hợp được hết sức mạnh của các lực lượng làm thông tin đối ngoại trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh DP)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đánh giá cao kết quả hoạt động tích cực trong thời gian vừa qua của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tình hình trong nước có những cả thuận lợi và khó khăn đan xen, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, các cấp, các ngành ở địa phương phải nhận thức đầy đủ hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại.

Hai là, khẩn trương hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại tại các tỉnh, thành phố. Phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ có đủ điều kiện, năng lực phụ trách phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo về tình hình hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại từ Trung ương đến địa phương. Các địa phương cần bảo đảm kinh phí cho các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn.

Ba là, đổi mới, nâng cao hơn nữa tính chủ động, kế hoạch trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại theo từng năm trên cơ sở bám sát các nội dung trong Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại hằng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương và các văn bản liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thường xuyên báo cáo về hoạt động thông tin đối ngoại tại địa bàn.

Bốn là, quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, tuyên truyền đối ngoại ở địa phương. Cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, cơ sở lập luân đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến tuyên truyền đối ngoại.

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài. Tận dụng tốt hơn nữa vai trò quan trọng của báo chí nước ngoài, các cơ quan đại diện của nước ngoài đóng trên địa bàn trong việc quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư ở địa phương. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo tình hình, tham mưu chỉ đạo định hướng đối với một số vấn đề quan trọng, phức tạp mới nảy sinh trên địa bàn. Chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.

Trước đó, ngày 5/10/2016, Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 16/11/2016 tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

(Theo Tạp chí Tuyên giáo)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video