Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ tham nhũng

11/07/2007 19:46

Văn phòng Chính phủ vừa chính thức thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2007 về công tác phòng, chống tham nhũng.Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2007
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2007

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương;

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thực hiện giao ban thường xuyên với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ trọng án trọng điểm về tham nhũng mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm (kể cả các vụ án mới), kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm bảo đảm khách quan, đúng người, đúng tội và không để vụ án kéo dài; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền các biện pháp cải tiến thủ tục, quy trình liên quan để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý, các vụ án tham nhũng.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video