+
Aa
-

Tiền thưởng dịp 30/4, 1/5 năm nay như thế nào?

11/04/2019 06:29

Dịp lễ 30/4, 1/5 sắp tới, tiền thưởng của người lao động ngày lễ 30/4, 1/5 được thực hiện như thế nào?

Ngày 30/4, 1/5 năm nay có gì đặc biệt?

Theo Thông báo 3238/TB-LĐTBXH, dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay rơi vào thứ Ba và thứ Tư, chính vì vậy, người lao động được nghỉ liền 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 27.4.2019 đến hết thứ Tư ngày 1.5.2019.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để bố trí cho người lao động nghỉ phù hợp.

Tiền thưởng dịp 30/4, 1/5 năm nay như thế nào?
Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4, 1/5.Tiền lương của người lao động nghỉ lễ như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 là hai trong số những ngày lễ người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương (100% lương).

Tiền lương của người lao động đi làm ngày lễ

Đối với những người vào dịp nghỉ lễ nhưng vẫn phải đi làm do yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ nhận được lương cao hơn bình thường. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, người lao động làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) sẽ được hưởng thêm ít nhất 200% mức lương ngày thường.

Đi làm vào ngày lễ, ngoài tiền lương của những ngày này, người đi làm còn được hưởng thêm ít nhất 300% lương.

Ngoài ra, nếu làm thêm vào ban đêm thì người lao động đi làm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Như vậy:

Tổng tiền lương của người lao động làm việc vào ngày 30/4, 1/5 là 400% tiền lương của ngày thường.

Tiền lương của người lao động làm thêm vào ban đêm ngày 30/4, 1/5 là 490% tiền lương của ngày thường.

Tuy nhiên, đây là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động và Nhà nước luôn khuyến khích người sử dụng lao động trả lương với mức cao hơn cho người lao động.

Tiền thưởng lễ 30/4, 1/5 thế nào?

Tiền thưởng cho người lao động trong những ngày lễ được thực hiện chỉ dựa theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2012.

Theo đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động có thể xem xét, cân nhắc để thưởng cho người lao động.

Quy chế thưởng tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng là khác nhau, do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Chính vì vậy, tiền thưởng dịp lễ 30/4, 1/5 là không bắt buộc và chỉ mang tính khuyến khích.

Với các doanh nghiệp thực hiện chế độ thưởng cho người lao động, khoản tiền thưởng này sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu được ghi cụ thể tại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính, quy chế thưởng của doanh nghiệp và kèm theo các chứng từ: Quyết định thưởng, danh sách thưởng của công ty; Chứng từ chi tiền thưởng theo Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

(Theo Vietnamnet)

Bài mới
Đọc nhiều