Thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa–Xã hội ASEAN

16/08/2010 14:39

Tại Hội nghị ASCC4 khai mạc ngày 16/8 ở Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gợi mở 4 trọng tâm nhằm thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.Hội nghị Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 4 (ASCC 4) tại Đà Nẵng có sự tham gia của các Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội của các nước ASEAN.

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội nghị sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện cũng như cơ chế giám sát việc thực hiện Kế hoạch tổng thể, trao đổi chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực Kế hoạch tổng thể của ASCC trong năm 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Trưởng đoàn dự Hội nghị ASCC4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Trưởng đoàn dự Hội nghị ASCC4

Hội nghị cũng cho ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện 2 văn kiện quan trọng để trình Hội nghị cấp cao ASEAN 17 vào tháng 10/2010 sắp tới thông qua, gồm dự thảo Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng cho phục hồi kinh tế và phát triển; dự thảo Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phúc lợi và phát triển đối với phụ nữ, trẻ em ASEAN.

Xây dựng một cộng đồng chia sẻ, đùm bọc, rộng mở

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, trong nhiều năm qua, các quốc gia ASEAN đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, xã hội nhằm xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Đó là một cộng đồng đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia, các dân tộc ASEAN; một cộng đồng chia sẻ, đùm bọc và rộng mở, không ngừng thu hẹp khoảng cách và xây dựng bản sắc chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị ASCC4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị ASCC4

“Một cộng đồng trong đó lấy con người làm trung tâm, luôn hướng tới phục vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự phát triển của con người; tăng cường phúc lợi, bảo trợ xã hội; bảo đảm công bằng xã hội và các quyền cơ bản của con người; bảo đảm tính bền vững và thân thiện với môi trường” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Theo Thủ tướng, năm 2010 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN, năm bản lề hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào 2015 và hoạt động trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN với những thời cơ và thách thức đan xen. Trong đó Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN ưu tiên đối phó với các thách thức toàn cầu hiện nay, nhất là việc khắc phục khó khăn thời kỳ hậu khủng hoảng; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; thúc đẩy phúc lợi xã hội và phát triển cho phụ nữ và trẻ em ASEAN; nâng cao bản sắc văn hóa ASEAN.

4 trọng tâm thúc đẩy thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng ASCC

Tin tưởng tại Hội nghị lần này, các vị Bộ trưởng, các vị Trưởng đoàn, các chuyên gia sẽ thống nhất được nhiều nội dung và biện pháp cụ thể nhằm triển khai các mục tiêu trong năm 2010 và những năm tiếp theo, Thủ tướng gợi mở 4 trọng tâm nhằm thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng ASCC vào năm 2015.

Một là, đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực và tiến hành các biện pháp phù hợp để thực hiện các cam kết và các ưu tiên đã được xác định trong Kế hoạch tổng thể về xây dựng ASCC, trong đó tập trung nguồn lực thích đáng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính thực thi hiệu quả các thỏa thuận.

Hai là, coi trọng việc tăng cường điều phối và phối hợp hành động giữa các cơ quan thuộc trụ cột Văn hóa –Xã hội, nhất là vai trò điều phối của Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội.

Ba là, có giải pháp bảo đảm nguồn lực để thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng ASCC theo đúng lộ trình. Trước hết phải xây dựng một cơ chế thích hợp nhằm huy động và quản lý hiệu quả các nguồn lực, từ cả các nước thành viên cũng như các đối tác của ASEAN, trong đó quan tâm hơn sự tham gia của khu vực tư nhân.

Bốn là, các nước thành viên cần tích cực và chủ động lồng ghép các mục tiêu và biện pháp của Kế hoạch tổng thể về xây dựng ASCC với các mục tiêu và kế hoạch phát triển quốc gia, đảm bảo các mục tiêu và hoạt động của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa xã hội được nội hóa ở cấp quốc gia, qua đó hỗ trợ thúc đẩy và bổ sung cho những nhu cầu phát triển của quốc gia cũng như việc thực hiện tốt hơn kế hoạch chung của ASCC.

ASEAN đánh giá cao vai trò của Việt Nam

Thời gian qua, hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đã đạt được một số thành quả đáng kể như xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Cộng đồng, xây dựng lộ trình và xác định các giai đoạn ưu tiên để thực hiện các kế hoạch, xây dựng các chương trình và giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề chính thuộc lĩnh vực của cộng đồng như lao động, y tế, giáo dục, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy bảo vệ quyền của người lao động di cư, của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN…

Tại Hội nghị, đại biểu các nước đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, nhất là trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010. Việt Nam đã đóng góp tích cực trong hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội thông qua các hoạt động tại cấp quốc gia và cấp khu vực.

Việt Nam đã đề xuất và chủ trì xây dựng 2 dự thảo Tuyên bố quan trọng (về phát triển nguồn nhân lực và về thúc đẩy phúc lợi và phát triển cho phụ nữ và trẻ em ASEAN); đưa ra các sáng kiến và tích cực thực hiện các cam kết trong hoạt động chuyên ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội (như tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN, Cuộc họp của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN…).

Hiện nay, Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò điều phối tích cực, chủ động của mình trong sự phát triển của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội nhằm tiến tới Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video