+
Aa
-

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

27/07/2018 15:15

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng biểu dương các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ngành liên quan đã chuẩn bị chu đáo, chi tiết các hồ sơ, tài liệu và các công việc cần thiết phục vụ cho Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Lâm Đồng.

Để Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo chính về thực trạng và giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc và lên danh sách các đại biểu đến từ các doanh nghiệp, hiệp hội, Liên minh Hợp tác xã, đại diện hộ gia đình và các tổ chức quốc tế…

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng TTĐT Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các cơ quan thông tin truyền thông đưa tin về Hội nghị.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều